HASTA HAKLARI
Bu bölümde Diyalize Girenlerin sosyoekonomik sorunlarını çözmek yada azaltmak için tanınan haklar, bu amaçla kurulan kurumlar ve yapılan çalışmaların bir kısmı tanıtılmaya çalışılmıştır.

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan Özürlülük tanımı kapsamında olan kişilere hizmet vermek amacıyla 571 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Başbakanlık tarafından Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Diyalize girenlerde bu tanım içerisinde özürlü olarak kabul edilmiştir.

EKONOMİK YETERSİZLİK İÇİNDE OLAN HASTALAR İÇİN AYNİ VE NAKDİ YARDIM SAĞLAYAN KURUMLAR :

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; Belediyelerin Yardım Sandıkları, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin Nakdi Yardım Bölümleri, Yerel Vakıf ve Dernekleri

Çeşitli vakıf, dernek ve şahıslar tarafından tatil beldelerinde kurulmuş olan diyaliz merkezlerinde ‘ Tatil Diyalizi’ yapma ve ücretsiz konaklama olanağı.

Kendi işini kurmak isteyenler için ‘Halkbank ‘ Özürlü Girişimci Kredisi’ verilmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat ederek bu konuda maddi yardım sağlama olanakları da bulunmaktadır.

572 sayılı kanun hükmünde kararname belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen ve kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iş yerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylıklar sağlanması hükmü bağlanmıştır.

ÖZÜRLÜ İDARESİ BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMALARI :

• Özürlülerin eğitimine katkıda bulunmak,
• Özürlülüğe neden olan etmenlerle mücadele etmek.
• Özürlü kimlik kartı uygulaması ile özürlüleri birçok hak ve hizmetten   ..yararlandırmak,
• Özürlülerin yaşamlarını iyileştirecek çalışmalar yapmak.

…….a) Eşit katılım için, özürlülerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin arttırılması,

b) Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının özürlüler için ulaşılabilir hale getirilmesi,

c) Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm özürlülere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması,

d) İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların özürlülerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması,

e) Özürlülerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması,

f) Özürlülere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında özürlülerin katılımlarının sağlanmasıdır.

*1475 sayılı İş yasasına göre, 50 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde %3 özürlü çalışmaları zorunlu kılınmıştır. Bir işe girmek isteyen diyaliz hastalar bu olanaktan faydalanabilir. Ayrıca özürlüler için devlet memuriyet sınavları merkezi sınav sistemiyle yapılarak,devlet kadrolarında çalışmaları sağlanmaktadır.

* 4369 sayılı kanunla çalışan özürlüler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ( serbest meslek erbabı ve ücretli çalışanlar için) verilen gelir vergisi %50 oranında eksik ödenir ve kısım kişinin maaşına eklenir.

*1800 iş günü sigortalı olarak çalışan her özürlü malulen emekli olma hakkını elde etmiş olur.

* 2022 sayılı kanun uyarınca başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde Özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve durumuna uygun bir işe yerleştirilemeyen diyaliz hastalarına ( özürlülere ) aylık bağlanır.

* Devlet memuru özürlüler yurt içinde tedavi göremeyeceği sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmak suretiyle, yurt dışında tedavileri devlet tarafından karşılanır.

………. ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTLARI İLE YARARLANILACAK HAKLAR :

* Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacak,
* Gelir vergisi indiriminden kimlik kartına esas olan Sağlık Kurulu Raporu ile faydalanabilecek, ( Gelir Vergisi indirimi, özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda, kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır.)
* Devlet Demir Yolları ile seyahat etmeniz halinde %20 indirimlerden yararlanılabilecek,
* Hava Yolları ile seyahat etmeniz halinde %25 indirimlerden yararlanılabilecek,
* Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Kruvazeye Sefer ve iç hatlarda %20 indirimden yararlanabilecek,
* Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanılabilecek. ( İETT’de Ücretsiz Taşıma Kartı ( Beyaz Kart )Uygulaması mevcuttur.)
* Turkcell ve Vodafon’dan indirimli olarak faydalanabilecek,
* Devlet Tiyatrolarından ücretsiz yararlanılabilecek.
* Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özürlü çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda özrünüzü kanıtlayabilecek,
* Milli Parklara ücretsiz olarak girebileceksiniz,

ÖTV’den muaf araç sahibi olabilmek için ;

Özrü %90 ve üzeri özürlülerin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları kullanmak şartıyla sadece yurt içinden motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, sıfır aracı ÖTV’den muaf alabileceklerdir. Bu hak 5 yılda bir kez kullanılabilir. Almak istediğiniz aracın bayiisine müracaat ettiğinizde sizden gerekli evraklar istenecek ve işlemleri bayii tamamlayacaktır.

NOT: Sağlık raporunda ‘ Maluldür ancak özel donanıma haiz bir aracı kullanabilir’ ibaresi olmasında fayda vardır. Ayrıca aracı alacak olan özürlü kişinin ehliyeti yoksa vasinin ehliyeti ile notere gidilip bu evraklardan gerekli vekaletname hazırlanır.

Özürlü Kimlik Kartı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup bundan sonra da özürlüler için verilecek bütün haklardan aynı kimlik kartı ile yararlanabileceksiniz.

Özürlü kimlik kartları eski ya da yeni logolu fark etmeksizin geçerlidir, bununla birlikte özürlü kimlik kartı ile ilgili 19.07.2008 tarihinde tekrar bir düzenleme yapılmış, bunun neticesinde yeni Özürlü Kimlik Kartları verilmeye başlanmıştır.
Not: Her türlü bilgi aşağıdaki ücretsiz özürlü danışma hatlarını arayabilirsiniz.

…….ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI ÇIKARTMAK İÇİN GEREKEN İŞLEMLER :

1- ) Özürlü Kimlik Kartı çıkartabilmek için Sağlık Kurul Raporu istediğinizi belirten bir dilekçe ile devlet hastanesine başvuracaksınız.
2- ) Alınan Rapor ve 5 resim ile Nüfus Cüzdanı fotokopiniz ile Cağaloğlu’ndaki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuracaksınız
3- ) Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde dolduracağınız bir formla beraber başvurunuz tamamlanıyor ve kartınız 60 günlük bir süre içinde Ankara’dan adresinize postalanıyor.

BEYAZ KART ÇIKARTMAK İÇİN GEREKEN İŞLEMLER :

1- ) Özürlü kimlik kartı fotokopisi veya özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanına işlenmiş halinin fotokopisi ya da Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi
2- ) Bir adet vesikalık fotoğraf
3- ) Vakıf Bank İETT Paso hesabına yatırılmış 5TL’lik dekont ile birlikte İETT Seyahat Kartları Şube Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Beyaz Kart; İstanbul il sınırları içinde tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı sağlar. Üzerinde refakatçi ibaresi bulunan Beyaz Kart, Özürlü ve ona refakat eden bir yakınına tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı sağlar. Bu kart sadece özürlüye refakat ederken kullanılabilir. Refakatçi ibaresi bulunan Beyaz Kart’ı almak için gerekli evraklar, normal Beyaz Kart  başvurusundakiyle aynıdır

NOT: Gerekli evraklar için diyaliz merkezimize başvurunuz.Özel Umut Diyaliz Merkezi’ miz 1999 yılının Ocak ayında faaliyete geçmiştir.

İstanbul’ un en yoğun yerleşime sahip ilçesi olan Gaziosmanpaşa’ nın ilk hemodiyaliz Merkezidir ve kuruluşundan günümüze kadar en üst seviyede yeterli ve kaliteli hemodiyaliz uyguladığını kanıtlamıştır.

İletişim

Adres: Merkez mah. Salihpaşa Cad. Sanayi Sk. No.3 Gaziosmanpaşa / İstanbul

Tel: +90 (212) 417 72 85 – 86

E-Mail: info@umutdiyalizmerkezi.com

Copyright 2020 by Özel Umut Diyaliz Merkezi. Haklarını Saklı Tutar / Tasarım ixoomedia