Böbrek nakilliler ve diyaliz hastalarının aşılanması gerekiyor!

2 Ocak 2021 0
752x395-bobrek-nakilliler-ve-diyaliz-hastalarinin-asilanmasi-gerekiyor-1608639015378.jpg

Böbrek hastalarında Covid 19 infeksiyonuna bağlı ölüm oranları özellikle bazı alt gruplarda normal popülasyona göre yüksek. Bu nedenle tüm dünyada aciliyet sırasına göre merkezde hemodiyaliz tedavisi gören, evde diyaliz tedavisi alan, böbrek nakli olmuş ve henüz bir replasman tedavisi almayan son dönem böbrek yetmezlikli hastaların acil aşılanması gereken yüksek riskli grupta oldukları kabul ediliyor.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer, nakil olmuş hastalar ile ilgili aşılanma konusunda bilgiler verdi…

Böbrek Hastalarında Covid 19 İnfeksiyonunun Sonuçları (İngiltere):

Diyaliz: İngiltere Renal Registry verileri, 11 Kasım’a kadar merkezde hemodiyaliz tedavisi gören 662 hastanın Covid-19 ‘dan öldüğünü göstermiştir; Bu rakam merkezde hemodiyaliz tedavisi gören hastaların neredeyse % 3’üdür. İlk dalga sırasında Covid-19 ile enfekte olan merkez içi hemodiyaliz hastaları için 14 günlük ölüm oranı % 20 idi. Bu hastalar haftada üç kez hemodiyaliz tedavi tesislerini paylaşırlar ve enfeksiyonu en aza indirmeye yönelik önemli çabalara rağmen, hastalar arasında ve personele yanlışlıkla bulaşma riski altında kalırlar.

Böbrek nakli: Covid-19 salgını, böbrek nakli olan veya böbrek nakli bekleyen kişiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 25 Kasım 2020 itibariyle böbrek nakli olan kişilerde 1.271 pozitif Covid-19 testi kaydetmiştir (İngiltere’deki tüm böbrek nakli alıcılarının% 3.2’si). Bu pandemi döneminde Covid-19 için pozitif test edilen böbrek nakli olan kişilerden 208’i (% 16) hayatını kaybetti. Covid-19 aşılarının bu son derece savunmasız hastalarda Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruma sağlamasını bekleniyor. Etkili bir Covid-19 aşısı, personel ve hasta enfeksiyonunu azaltarak daha düşük ciddi hastalık ve ölüm oranlarına neden olur.

Henüz diyaliz veya organ nakli tedavileri almayan son dönem böbrek yetmezlikli kişiler: Henüz renal replasman tedavisi almayan ancak eGFR’si 15 ml / dak’dan az olan (CKD evre 5) hastaların da enfekte olması durumunda Covid-19 ‘dan hayatını kaybetme olasılığı normal popülasyona göre daha yüksektir. Erken aşılama bu riski azaltabilir. Ek olarak, bu grubun, halihazırda diyaliz tedavisi görenlerle birlikte erken aşılanması, bu tedaviyi alabilenlerin güvenli ve zamanında nakledilmesine de izin verecektir.

İngiliz böbrek topluluğu şunları önermektedir:

  • Merkezde hemodiyaliz tedavisi alan hastaların aşılanmasına öncelikli odaklanma gerekiyor.

  • Ev diyalizi, böbrek nakli alıcıları ve son dönem böbrek hastaları sonraki öncelikli gruplar

  • Böbrek bakımında çalışan hastayla yüz yüze gelen tüm personel, Covid-19 aşısına öncelikli erişim almalıdır.

Avrupa Verileri:

Covid-19 olan böbrek nakli ve diyaliz hastaları hakkında ileriye dönük olarak ayrıntılı veri toplamak için özel olarak tasarlanmış ERACODA (Avrupa Böbrek Derneği Covid-19 Veri tabanı) kurulmuştur. Kaydedilen 1073 hastadan 305’i (% 28) böbrek nakli ve 768’i (% 72) sırasıyla yaş ortalaması 60 ± 13 ve 67 ± 14 yıl olan diyaliz hastasıydı. 28 günlük ölüm olasılığı böbrek naklinde % 21,3 ve diyaliz hastalarında % 25,0 idi. Mortalite, öncelikle böbrek nakli hastalarında ileri yaşla ve diyaliz hastalarında yaş ve kırılganlıkla ilişkiliydi. Sonuç olarak; 28 günlük vaka ölüm oranı, COVID-19 ile böbrek replasman tedavisi gören hastalarda yüksektir ve esas olarak risk faktörleri yaş ve kırılganlık tarafından yönlendirilir.

Türkiye Verileri:

Ülkemizde 47 merkezde yapılan bir çalışmaya toplam 1210 hasta dahil edildi ; Kontrol ( 450), Hemodiyaliz-HD (390), Böbrek nakli-RT (81) ve Son dönem Böbrek Yetmezliği (289). Hastaların yoğun bakıma yatma oranı 266 /1210 (% 22.0) idi. Toplam 172/1210 (% 14,2) hasta hayatını kaybetti. Yoğun bakıma yatış ve hastane içi ölüm oranları diyaliz veya organ nakli olmamış son dönem böbrek yetmezlikli grupta [114/289 (% 39.4) ve 82/289 (% 28.4) diğer gruplardan anlamlı derecede yüksekti. Bu oranlar HD 99/390 (% 25,4) ve 63/390 (% 16,2); RT 17/81 (% 21.0 ve 9/81 (% 11,1) ve kontrol gruplarında 36/450 (% 8.0) ve 18/450 (% 4) olarak bulundu. Bu çalışmada Son dönem böbrek yetmezlikli ve HD hastalarının kontrol grubuna göre ölüm oranları yüksek bulunmuşken, böbrek nakilli hastalarda bu oran normal popülasyon ile benzer bulundu.

Nakil alıcıları, diyaliz hastaları ve son dönem böbrek yetmezlikli hastalar “şiddetli Covid-19 için yüksek risk altındaki kişiler” grubundadır.

Böbrek hastalarının ciddi Covid-19 enfeksiyonu ve sonuçları için göreceli riski göz önüne alındığında, Amerikan Ulusal Böbrek Federasyonu, böbrek hastaları arasında, aşağıdaki yaklaşımı kullanarak Covid-19 sonuçları için göreceli riske dayalı olarak önceliklendirme önermektedir:

  • Merkez içi diyaliz hastaları ve personeli

  • Evde diyaliz hastaları

  • Nakil hastaları

  • Bağışıklık sistemi baskılanmış son dönem kronik böbrek hastaları (örneğin, glomerüler hastalığı olan hastalar, oto-bağışıklık bozuklukları, vb.)

  • Diğer kronik böbrek hastaları

  • Böbrek hastaları ile aynı evde yaşayan bireyler

Aşı Olanların Maske Takması ve Fiziksel Mesafeye Dikkat Etmesi Gerekmekte

Aşı sizi hastalanmaktan ve ardından hastaneye kaldırılmaktan koruyacaktır. Ancak yine de virüsü taşıyıp başkalarına bulaşıcı olmanız mümkündür. Yani aşı olanların hala maske takması ve fiziksel mesafeye dikkat etmesi gerekir. Pfizer ve Moderna mRNA aşıları, bağışıklığı yeterli kişilerde verilere sahiptir. Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesinde % 94.1-95 oranında aşı etkinliği gösterilmiştir. 65 yaş üstü hastalarda genç hastalara benzer sonuçlar alınmıştır. Veriler ayrıca aşılanmanın şiddetli enfeksiyon meydana geldiğinde, hastalığın genellikle hafif geçirilmesini sağladığını göstermektedir. Şu anda antikor titrelerinin aşılama sonrası en az 4 ay devam edebildiğini biliyoruz. Covid-19 aşılarının etkinliğinin organ nakli alıcılarında daha fazla araştırılması gerekecektir. Solid organ nakli alıcılarının aşılama sonrası antikor tepkileri bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıklarından, nakil olmayanlara göre genellikle daha düşük olabilir.

Nakilden 2 Hafta Önce veya Nakilden 6 Ay Sonra

Prof. Dr. Murat Tuncer, covid-19 aşılarının immünojenitesi ve etkinliği transplantta bilinmemektedir. İdeal olarak, nakil adayları nakil beklerken aşılama hedeflenmelidir. Genel olarak, aşılama, nakilden 2 haftadan daha uzun süre önce veya transplantasyondan 6 ay sonra önerilir. Covid-19 yeniden enfeksiyonu geliştiren bağışıklığı baskılanmış hastalar rapor edildiğinden, mevcut ABD kılavuzu, geçmiş Covid-19 enfeksiyonu veya humoral bağışıklığın önceki kanıtlarına bakılmaksızın herkesin aşıyı almasını önermektedir.

Kaynak:Sabah

 


Yazıya Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *Özel Umut Diyaliz Merkezi’ miz 1999 yılının Ocak ayında faaliyete geçmiştir.

İstanbul’ un en yoğun yerleşime sahip ilçesi olan Gaziosmanpaşa’ nın ilk hemodiyaliz Merkezidir ve kuruluşundan günümüze kadar en üst seviyede yeterli ve kaliteli hemodiyaliz uyguladığını kanıtlamıştır.

İletişim

Adres: Merkez mah. Salihpaşa Cad. Sanayi Sk. No.3 Gaziosmanpaşa / İstanbul

Tel: +90 (212) 417 72 85 – 86

E-Mail: info@umutdiyalizmerkezi.com

Copyright 2020 by Özel Umut Diyaliz Merkezi. Haklarını Saklı Tutar / Tasarım ixoomedia